Thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2012

TRẦN NGỌC ÁNH PHƯƠNG (giới tính NAM), LỚP 12A8, THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊTHỦ THUẬT CASIO, VINACAL

Từ khóa google: "Chia sẻ kinh nghiệm casio"http://www.facebook.com/aphuong1995


MỤC LỤC: 


TIÊU BIỂU :(nên xem trước tiên)

CÁCH NHÂN ĐA THỨC CHỈ BẰNG MÁY TÍNH

 CÁCH TÍNH PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA CĂN NHANH NHẤT!

CÁCH TÍNH LIM (GIỚI HẠN) CASIO

 NÂNG CAO:
 • CÁCH TÍNH PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA CĂN NHANH NHẤT!
 • CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO, VINACAL FX 570 ES 
 • CÁCH TÍNH ĐẠO HÀM
 • TÍNH UCLN BCNN hai số A,B
 • KIỂM TRA XEM MỘT SỐ CÓ PHẢI LÀ SỐ NGUYÊN TỐ HAY KHÔNG?
 • TÌM CĂN BẬC HAI SỐ PHỨC
 • CÁCH GIẢI SƠ ĐỒ CHÉO HOÁ HỌC
CƠ BẢN

  *)Vui với casio 

 • VẼ TRÁI TIM
 • BIẾN MÁY TÍNH CASIO, VINACAL THÀNH… ĐIỆN THOẠI
 • GÕ CHỮ BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX 570 ES
 • TRÒ CHƠI Ô CHỮ
 • GAME XỔ SỐ
 • LÀM MA TRẬN, KHOÁ MÁY CASIO FX 570 ES (KHOÁ AN TOÀN)


Tôi sẽ liên tục update bài mới (bài bạn chưa xem sẽ có màu xanh) các bạn tranh thủ xem khi nào rảnh! __--cập nhật ngày 25/9/2012--__

link giả lập fx 570es plus www2.v-n-c.com.vn/vinacal/VINACAL_570ES_PLUS.exe

2 nhận xét: